Wegens omstandigheden is het niet mogelijk om deze website professioneel te presenteren. Indien u wilt meewerken aan de verbetering van deze website kunt u contact opnemen met         EnergieNeutraal (at) easy.com

De geschiedenis van EPA en energielabels in beeld

Energieneutraal.nl

Het is mogelijk om woningen of gebouwen te bouwen die even veel energie opwekken als ze nodig hebben om comfortabel te zijn. Deze gebouwen zijn "energieneutraal". Het gebouw wordt optimaal geïsoleerd om de warmtebehoefte in de winter te beperken, en de noodzaak voor kunstmatige koeling in de zomer vrijwel onnodig te maken. Daarbij is er veel aandacht voor een gezond binnenklimaat, dat bereikt wordt door een deskundig ontwerp, correcte constructie, verantwoorde materialen, en efficiënte installatietechniek. Comfort, goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn allemaal cruciale aspecten. Voor het opwekken van energie wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie bronnen, zoals zon, wind en water.

Andere namen voor (bijna) energieneutrale woningen zijn "passief huis" of "nul-energie huis". Het is zelfs al mogelijk om een "actief" huis of -gebouw te bouwen, dat meer energie opwekt dan het zelf nodig heeft voor intern gebruik. In diverse landen, waaronder de VS, zijn al woningen gebouwd die zoveel energie opwekken (met vooral PV-zonnepanelen) dat er zelfs de batterijen van een elektrische auto opgeladen kunnen worden.

Met behulp van een goed ontwerp, moderne bouwmethoden, de juiste materialen, efficiënte installaties en het benutten van de zon, de wind, water, de bodem en zelfs de lucht kan energieneutraal gebouwd worden. Het is ook mogelijk om bestaande gebouwen te verbeteren en nieuwe technieken toe te passen, waardoor het energiegebruik enorm afneemt.

In Nederland is voldoende kennis om "energieneutraal" te bouwen. Door de stijgende energieprijzen worden de terugverdientijden van investeringen steeds korter.

Subsidies, stimuleringsregelingen en fiscale voordelen kunnen de transitie naar energieneutraliteit versnellen. Helaas voert de overheid sinds 2002 echter een zwalkend en onduidelijk beleid, dat de transitie naar energieneutraliteit eerder afremt dan bevordert.

Een bedrijf of organisatie kan ook streven naar energieneutraliteit. Inmiddels hebben al tientallen steden aangekondigd energieneutraal te willen worden.

Onder de knop "Links" treft u websites van bedrijven en organisaties die u op weg helpen naar energieneutrale woningen en gebouwen.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerste bewoners krijgen sleutel energieneutrale woningen Ulft

Bron:
De Weekkrant.nl

De bewoners van het eerste blok opgeleverde woningen in energieneutrale buurt Bomenbuurt in Ulft hebben 24 januari de sleutels van hun nieuwe woning ontvangen. De bewoners van de negen woningen aan de Elzenstraat 9 t/m 25 zijn de eerste bewoners die kunnen gaan wonen in hun energieneutrale woning. In totaal komen er 61 energieneutrale woningen in Bomenbuurt, waarvan 39 sociale huurwoningen en 22 twee-onder-één kap koopwoningen. Een energieneutrale buurt van deze omvang is vrij uniek in Nederland, helemaal binnen de sociale huursector. Bewoners van de overige woningen in Bomenbuurt ontvangen dit voorjaar de sleutels van hun nieuwe woning.

"De energieneutrale woningen in Bomenbuurt zijn woningen die zelf de benodigde energie voor het verwarmen van de woning, voor ventilatie en voor warm water opwekken. Daarnaast wekken de woningen extra energie op voor verlichting van de woning en het gebruik van apparatuur. Of de hoeveelheid energie die de woning opwekt voldoende is voor het totale energieverbruik van de bewoners is afhankelijk van het gedrag van de bewoners en de apparatuur die zij gebruiken", vertelt Henk Veerman, directeur-bestuurder van Wonion.

-------------------------------------------------------------------------

Energiezuinige woningen met varianten in Twente

COBOUW 19-01-2011 00:00  |  Techniek  |  Rijnbach, Marcel van | 

HOF VAN TWENTE - Bij de herstructurering van de woonwijk 't Gijmink in de gemeente Hof van Twente worden 57 energiezuinige en energieneutrale woningen gebouwd.

Opdrachtgever woningcorporatie Viverion werkt in het plan samen met bouwer/ontwikkelaar Dura Vermeer Hengelo, BDC Architecten en adviesbureau Nieman. Binnen het project worden vijf verschillende energiescenario's toegepast, om later te kunnen vergelijken. De epc-waarde van de woningen varieert van 0,66 tot 0. Er is gekozen voor een palet van installatietechnische en passief huis-concepten. Volgens projectleider Jan Pieter van Dalen van adviesbureau Nieman is hij zo'n aanpak in Nederland nog niet eerder tegengekomen. Om de specificaties in de scenario's ook daadwerkelijk uit te voeren, werkt het team voorbereiders met Viverion, Dura Vermeer Bouw en adviesbureau Nieman nauw samen met het uitvoeringsteam: BDC Architecten en Schreuder Bouwtechniek (constructies), Dura Vermeer Bouw, onderaannemers en toeleveranciers." In de engineering -en productiefase van de kozijnleveranciers, houtskeletbouwers en prefab cascobouwer voert Nieman kwaliteitscontroles uit. Als het binnenspouwblad op de bouwplaats klaar is, worden er blowerdoortests gehouden om te checken of de qv 10/m2wordt gehaald. Pas als dat het geval is zal de buitenschil worden gemetseld. Meest vergaande energiemaatregelen worden getroffen in huurwoningen. Voor de installatietechnische concepten gelden verschillende combinaties van ventilatietechnieken, warmtepomp, zonneboiler, elektriciteitsopwekking via pv-panelen en warmte-koudeopslag in de grond. Een woning met een epc van 0,66 maakt gebruikt van natuurlijke ventilatie via gevelroosters en afvoer van binnenlucht via een DemandFlow-systeem. Bij een te hoog gehalte koolstofdioxide gaat het mechanische systeem automatisch ventileren. Bij een woning met een epc van 0,55 wordt ook balansventilatie met warmteterugwinning en laagtemperatuur (35-45°) vloerverwarming toegepast. Een ander concept zet er nog een tandje bij met een warmtepomp, een wtw-unit voor de douche, pv-panelen, een zonneboiler, zonwering en een dikkere isolatie buitenschil. Dan komt de epc uit op 0,29. Begane grondvloer, gevels, daken en kozijnen zijn beter geïsoleerd met als gevolg een Rc-waarde van 5,2. De passief-huisconcepten hebben een maximale kierdichting en extreem geïsoleerde buitenschil waarbij een Rc-waarde van 8,4 wordt bereikt. Indien er ook nog zonnepanelen op dak komen, is er sprake van een energieneutrale woning.

Oplevering

Vandaag wordt de eerste paal geslagen van de bouw van 57 energiezuinige en energieneutrale woningen in 't Gijmink. De oplevering van de eerste woning is gepland in september dit jaar en de laatste een paar maanden later.

DHV scheidt kaf van koren in groene predicatenbrij

15 oktober 2010
DEN HAAG (Energeia) - Ingenieurs- en adviesbureau DHV heeft zich
in opdracht van EZ-orgaan Agentschap NL gebogen over de groene termen die worden gebruikt door initiatiefnemers van duurzame bouwprojecten. Veel gebruikt zijn de predicaten CO2-neutraal, energieneutraal en klimaatneutraal. Alleen energieneutraal snijdt hout als je het hebt over een gebouw, concludeert DHV in het gepubliceerde adviesrapport Uitgerekend Nul. CO2-neutraal is toepasbaar wanneer je het over een organisatie hebt en klimaatneutraal is eigenlijk te nietszeggend, concludeert DHV.

Het taalgebruik rond de milieuvriendelijkheid van huizen, kantoren en andere bouwwerken was voor Agentschap NL een belangrijk punt van inspectie, naast de geschiktheid van rekenmethodes voor het vaststellen van de energiezuinigheid in bouw. "Bij de ontwikkeling en realisatie van gebouwen wordt veel geschermd met termen als energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal. De ambities zijn hoog, maar wat deze ambities precies inhouden is onduidelijk", rapporteert het bureau. "Dit creëert verwarring en zorgt voor inflatie van deze begrippen."

Als een bedrijf of school naar buiten treedt met boodschappen als 'hoera, we zijn CO2-neutraal' is het momenteel moeilijk te zeggen of dat inderdaad een bewonderenswaardige prestatie is, of een loze kreet. "Gaat het om een schoolgebouw, gaat het om de school als organisatie", schetst DHV de vraagtekens. "Een organisatie is namelijk, naast gebouwen en gebruik van gebouwen, bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor energiegebruik of CO2-uitstoot, gerelateerd aan mobiliteit en inkoop. "

DHV constateerde dat bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling of bouw van duurzame gebouwen zelf ook behoefte hebben aan duidelijkheid over geschikte groene predicaten. Speurwerk op internet, interviews met kenners, een workshop en een discussiebijeenkomst zouden volgen om orde te scheppen en tot toepasbare "klare taal" te komen. De meest zinvolle sticker die op een gebouw geplakt kan worden is energieneutraal, constateert DHV.

De term CO2-neutraal werd in de verschillende onderzoeksacties te breed bevonden om voor een bouwwerk te kunnen gelden. CO2-neutraliteit kan van nu af aan beter alleen nog worden geclaimd door organisaties. CO2-neutraal "dekt onderwerpen als energiebesparing in gebouwen, CO2-reductie met betrekking tot mobiliteit, inzet van duurzame energie en CO2-compensatie". Om over het ruime begrip klimaatneutraal nog maar te zwijgen. Dat predicaat loslaten op een bouwwerk of organisatie doet volgens DHV onterecht vermoeden dat het de wereld in de breedste zin van het woord alleen maar goeds brengt.

Frank Straver
Copyright©, Energeia, 2010