Je huis energieneutraal maken en subsidie

 • Categorie: Geldzaken
 • 24 augustus 2022
 • Geschreven door: René Dekker
subsidies overheid

Algemeen gezegd bestaat er geen afzonderlijke subsidie voor energieneutraal bouwen. De overheid heeft wel subsidies in het leven geroepen om je bestaande huis zoveel mogelijk energieneutraal te gaan maken. Voor nieuwbouwhuizen is sinds 1 januari 2020 de subsidiepot gesloten. Alleen voor duurzame nieuwbouwwoningen is er nog de mogelijkheid om met groene financiering te gaan werken (groene hypotheek). Subsidiemogelijkheden kunnen echter snel veranderen. Ze kunnen stoppen, er kunnen nieuwe komen en er zijn soms aanpassingen qua voorwaarden. Voor je besluit energieneutrale klussen uit te voeren, kun je dus het beste wel informeren over de actuele subsidiemogelijkheden. Zowel op overheidsniveau als ook op provinciaal of gemeentelijk niveau. Alle prijzen in dit artikel zijn overigens goede indicaties. Om exact de juiste bedragen in te zien, kijk je bij de verschillende subsidiemaatregelen zelf.

Wanneer geen subsidie

Hoewel er dus geen afzonderlijke subsidie is voor energieneutraal bouwen, komt de bestaande woning nog wel in aanmerking voor subsidies. Zo wordt deels meebetaald aan een warmtepomp of een zonneboiler. De regeling die hiervoor bestaat, heet de Investeringssubsidie Stimulering Duurzame Energie, ofwel de ISDE. Deze regeling is bedoeld voor woningeigenaren. Het is een subsidie die doorloopt tot 2030. Elk jaar is er een potje met geld waar aanspraak op te maken valt; een budget dat voor 2020 op 30 miljoen euro staat. Je kunt in elk geval geen subsidie via de ISDE-regeling krijgen als je de volgende zaken wilt aanpakken:

 • plegen van nieuwbouw
 • airco aanleggen (lucht-lucht waterpomp)
 • uit/bijbouwen van je woning
 • gevelisolatie wanneer de spouwmuur al is geïsoleerd

Waarop is subsidie mogelijk?

De ISDE is bedoeld voor de volgende maatregelen. Dit zijn dus de maatregelen waarvoor je in principe subsidie kunt aanvragen:

 • aansluiting op een warmtenet
 • isolatiemaatregelen
 • warmtepomp
 • zonneboiler

Warmtenet

Een warmtenet wordt door sommige gemeenten aangelegd om daarmee huizen in een bepaalde wijk te verwarmen. Een CV-ketel thuis is niet langer nodig. Het warmtenet is behoorlijk in ontwikkeling in Nederland. Er wordt zelfs verwacht dat een kwart van alle wijken in 2030 al over een warmtenet kan beschikken. Het wordt ook wel stadsverwarming of blokverwarming genoemd. Ben je eigenaar en hoofdbewoner van een huis? Dan kun je aanspraak maken op subsidie als je je laat aansluiten op een warmtenet. Enkele belangrijke voorwaarden om subsidie te krijgen:

 • aansluiting gerealiseerd door warmteleverancier
 • aansluiting is feit voor je subsidie aan gaat vragen
 • bewijs dat je woning van het aardgas is afgesloten
 • bewijs dat je woning op een warmtenet is aangesloten (overeenkomst met leverancier)
 • aanvragen binnen 12 maanden na aansluiting op een warmtenet
 • er is nog niet eerder subsidie ontvangen voor aansluiting woning op warmtenet

Isolatiemaatregelen

Isolatie kan door middel van glas of door vloer, bodem, muur of dak te isoleren. Voor glas is een Maatregelenlijst hoogrendementsglas 2022 beschikbaar. Voor de andere isolatievormen is er de Maatregelenlijst isolatie 2022. Beide lijsten vind je o.a. op de website rvo.nl. Je leest dan snel welk materiaal subsidiabel wordt bevonden en wat de subsidie per m2 is.

Voor een algemene subsidie-indicatie en voor werk verricht na 1 januari 2022:

 • gevelisolatie € 38 per m2
 • spouwmuurisolatie € 8 per m2
 • dakisolatie € 30 per m2
 • bodemisolatie € 6 per m2
 • vloerisolatie € 11 per m2
 • HR++ glas € 53 per m2
 • Triple glas € 150 per m2

Qua subsidie ziet het er voor 2022 veel beter uit dan voor 2021 of eerder. Gemiddeld wordt liefst 30% meer subsidie nu verstrekt dan in de jaren voor 2021. Het geeft aan hoe graag de overheid isolatie wil stimuleren bij de burger. Bij triple glas-isolatie past wel een kanttekening. Die kan niet in normale kozijnen, dus daar moet je vrijwel altijd speciale kozijnen voor laten maken.

Er zijn ook een hele serie voorwaarden aan subsidie verbonden. Je ziet door de bomen het bureaucratische bos soms niet meer. Het is dus wel even scherp opletten of je wel aan de subsidiecriteria voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat je alleen subsidie voor twee isolatiemaatregelen tegelijk kunt aanvragen; bijvoorbeeld dak isoleren + zonneboiler. Of vloerisolatie + HR++ glas. Je kunt zelf combineren maar je moet dus twee isolatie-acties samen doen. Nog een voorwaarde: ga je spuiten met PIR of PUR? Dan moet je dit aanbrengen met een HFK-vrij blaasmiddel. Ook een voorwaarde is dat je binnen 12 maanden na gedane arbeid (van de eerste isolatiemaatregel!) de subsidie hebt aangevraagd. Nog een tricky dingetje: sommige isolatiezaken zijn niet samen te nemen. Zoals de dakisolatie. Je kunt (mits je zolder onverwarmd is) kiezen om het schuine dak te isoleren. Of om de zoldervloer te isoleren. Maar als je beide doet, krijg je alleen maar subsidie voor of dak of vloer. Eigenlijk logisch. Gebruik je de vloer niet dan isoleer je die en hoeft het dak dus niet. Ga je de zolder later wel benutten, dan doe je het dak maar is de vloer qua isolatie weer overbodig.

Warmtepomp en zonneboiler

Ook voor warmtepompen heeft de ISDE een apparatenlijst beschikbaar. Controleer dus wel even of de warmtepomp van jouw gading ook vermeld staat op die lijst. Anders kun je fluiten naar de subsidie. Hoewel… als je al eerder een waterpomp had aangeschaft en die niet op de lijst staat, dan kan je installateur of leverancier die alsnog aanmelden met een meldcode en wellicht vang je dan nog steeds subsidie.

Tot slot kun je ook voor een zonneboiler subsidie vangen. Je laat dan wel de zonneboiler installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018. Zelf installeren is uit de boze, een bouwinstallatiebedrijf moet dat voor je doen. En ook hier weer is een check vooraf in de Apparatenlijst Zonneboilers nodig. Zo weet je zeker dat jouw merk en type zonneboiler subsidiabel is. Staat je zonneboiler niet in de lijst? Dan kun je aanvragen terwijl je een productbeschrijving en een technische beschrijving meestuurt. Het kan dan echter zijn dat jouw zonneboiler net buiten de (subsidiabele) boot valt. Kies dus liever een zonneboiler die genoemd wordt in die lijst.

Zonnepanelen

Ook voor zonnepanelen zijn nog steeds subsidiemogelijkheden. Via de kleine ondernemingsregeling kun je de btw terugvragen. De overheid beschouwt hier elke particulier ook als een kleine ondernemer. Voor een gemiddelde zonnepaneleninstallatie kan dit bedrag oplopen tot boven de € 700. Hoe vraag je de btw terug:

 • Aanmelden als ondernemer via formulier Opgaaf zonnepaneelhouders (Belastingdienst)
 • Bevestiging van belastingdienst en ontvangst gebruikersnaam en toegangscode
 • Indien van btw-aangifte (binnen 6 maanden na afloop van kalenderjaar)

Je zonnepanelen moeten beslist door een erkende installateur zijn geïnstalleerd! Soms kom je nog wel de SEEH-regeling tegen. Deze is echter gesloten en daar kun je dus niet meer terecht voor subsidie.